8-11 september Malmö

Röntgenveckan

Diagnostisk radiologi är oumbärligt i modern sjukvård då säker diagnos är en viktig del i patientens utredning och behandling. Diagnostiska metoder är under ständig utveckling, vilket även underlättar individuell anpassning av undersökningarna.

 Tema:  Personalised imaging

Under Nordisk Kongress, med Röntgenveckan 2015, fokuserar vi på radiologi som anpassas till den enskilde vårdtagaren. Patientbemötande, undersöknings-metodik, användning av kontrastmedel och bildoptimering med bibehållen diagnostisk säkerhet är några områden som kommer att belysas med fokus på individuell anpassning utifrån patientens ålder, kön, kulturella bakgrund, sjukdomsförlopp och behandling.

Läs mer


Kommentarer inaktiverade.