Inledning Demens är en övergripande term som beskriver en rad symtom kopplade till kognitiv nedgång, såsom minnesförlust och svårigheter med att tänka, problemlösning och utförande...