Hem

                             


NovaMedTech har under 6 år arbetat aktivt genom stöd från EU:s strukturfondsprogram med ett skarpt fokus på entreprenörskap inom vård, akademi och näringsliv. Genom det programmet byggdes ett gediget och brett nätverk och vi utvecklade även processer för att ge stöd till nya idéer som kunde utvecklas till produkter och tjänster som kunde nyttiggöras i vård och omsorgen.

Efter det att finansieringen från EU:s strukturfond upphörde 2015 så utgör NovaMedTech idag ett samverkansnätverk och en nod till det nationella SIO-programmet MedTech4Health där vi tar tillvara många av de goda erfarenheter som det tidigare projektet gav.

NovaMedTech arbetar bl.a med nätverksskapande aktiviteter i syfte att stärka området medicinsk teknik

  • Insamling, dokumentering & koordinering av nätverk
  •  Uppföljning och dokumentering av Idé-portfölj
  •  Stöd till idéer genom samverkan med befintliga innovationsystemet
  •  Identifiering & ansökan av extern finansiering
  •  Koordinering av noder & samverkan
  •  Omvärldsbevakning, insamling, spridning & dokumentering
  •  Nätverksaktiviteter – Innovationsmässa, workshops
  •  Påverkan på politiker, finansiärer och andra beslutsfattare

Konferenser & seminarier >>>

Kurser >>>

Finansieringsmöjligheter >>>