Hem

                             

NovaMedTech är ett samverkansnätverk som koordineras av Linköpings universitet – Institutionen för medicinsk teknik

NovaMedTech verkar som en nod till det nationella SIO-programmet MedTech4Health. 

NovaMedTech arbetar med samverkan i syfte att stärka området medicinsk teknik för ett ökat nyttiggörande.

  • Koordinering av nätverk
  • Omvärldsbevakning och spridning & dokumentering
  • Uppföljning och dokumentering av projekt
  •  Stöd till idéer genom samverkan med befintliga innovationsystemet
  •  Identifiering av extern finansiering
  •  Nätverksaktiviteter – arrangering av seminarier & workshops
  •  Påverkan på politiker, finansiärer och andra beslutsfattare

Konferenser & seminarier >>>

Kurser >>>

Finansieringsmöjligheter >>>