Effektiv och enkel radonmätning hemma

Att skydda ditt hem från osynliga faror som radon är avgörande för din och din familjs hälsa. Varje år relateras cirka 500 lungcancerfall i Sverige till radonexponering. Vi är här för att hjälpa dig ta kontroll över din boendemiljö. Med våra säkra och kostnadseffektiva lösningar kan du enkelt mäta och minska radonhalten i ditt hem.

Radon kan vara potentiellt farlig. För att upptäcka dess närvaro och skydda din familj från hälsorisker är mätning det enda säkra sättet. I hus och allmänna lokaler är det rekommenderade riktvärdet för radonhalten 200 Bq/m3. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer, och i Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Det är därför nödvändigt att vara proaktiv och säkerställa en radonfri livsmiljö.

Vi erbjuder bekväma och användarvänliga radondosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium. Genom att använda dessa dosor kan du enkelt och kostnadseffektivt genomföra radonmätningar och få tillförlitliga årsmedelvärden. Vår målsättning är att göra mätningen så enkel som möjligt för dig, så att du kan fokusera på det som verkligen betyder mest – din familjs hälsa.

Radon kan komma in i ditt hem från olika källor, inklusive marken, byggmaterial som blåbetong och hushållsvatten. 

För att säkerställa pålitliga resultat bör radonmätningen genomföras under eldningssäsongen, från den 1 oktober till den 30 april, och pågå i minst två månader. Vi är med dig varje steg på vägen:

  • Beställ mätdosor: Få tillgång till dosor från ett ackrediterat laboratorium.
  • Placera ut dosorna: Placera dem strategiskt för en representativ mätning.
  • Returnera dosorna för analys: Efter mätperiodens slut skickar du tillbaka dosorna.
  • Få resultatet: Inom en vecka får du en mätrapport.

I situationer när tiden är knapp som vid husköp eller efter genomförda åtgärder, kan en korttidsmätning vara ett alternativ. Trots att resultaten endast är rådgivande ger det snabb insikt och är ett utmärkt första steg för att bedöma radonhalten.

För radonhalter över det rekommenderade gränsvärdet 200 Bq/m3 är åtgärder nödvändiga. Vi erbjuder expertis för att identifiera källan och implementera effektiva åtgärder. En förbättring av ventilationssystemet och tätningsåtgärder beroende på källan kan göra ditt hem säkert och öka dess värde.

Att sanera ditt hem från radon är inte bara en hälsoåtgärd utan kan också öka värdet på din bostad. Med vårt fokus på säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet, gör vi radonmätningen till en enkel och trygg process för dig. Beställ din radonmätning idag och säkra din bostad från osynliga radonrisker.